வியாழன், 31 மார்ச், 2022

அவரைப்பூ!

 


அதிக எடையை அவரைக் கரைக்கும்!
புதிய குருதியுறும்! பொன்னாய் - எதிர்ச்சக்திக்
கூட்டும்! கொழுப்பைக் குறைக்கும்! இருதயநோ
யோட்டும் உணவில் உயர்ந்து!
.

பாவலர் அருணா செல்வம்
31.03.2022

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக