வெள்ளி, 21 ஏப்ரல், 2023

குரு வணக்கம்!

 


கல்யாண போகத்தைக், கற்றோரின் நல்லுறவைச்,
சொல்ஞான சீர்மை சுகத்துடன் – பொல்லாத்
தடுப்புகளைப் போக்கித், தழைத்தோங்கும் வாழ்வைக்
கொடுத்திடுவார் சென்ம குரு!
.
பாவலர் அருணா செல்வம்
21.04.2023