செவ்வாய், 23 ஜனவரி, 2018

நேற்று - இன்று – நாளை !
நேற்று !
-
நேற்று முடிந்த நிகழ்வே பழமையெனச்
சாற்றிடும் காலத்தின் சால்பு!
.
பழமைகள் என்றுமே பாழாவ தில்லை
பழத்தின் விதையாகும்! பற்று!
.
நல்வினை செய்திருந்தால் நாளெல்லாம் தேடிவரும்
பல்புகழ் மேலோங்கும் பார்!
.
கடந்துவிட்ட நாளின் கவலைகள் நேற்றே
கடந்ததெனப் பாடு கவி!
.
முடிந்ததாய் நம்பும் முடிந்திடாத் தோல்வி
கொடிதாகும் நெஞ்சுள் கொழித்து!
.
ஒருநாள் பயணம் ஒழுங்காய் முடிந்தால்
திரும்ப நினைக்காது ! தீர்ப்பு!
.
கற்றநற் கல்வி கலையாய் வளர்ந்திடும்
மற்றதெல்லாம் போகும் மறந்து!
.
நினைத்ததும் ஏங்கும் நிகழ்வோ இருந்தால்
அனைத்துலகின் மேலாம் அது!
.
கொடிய செயல்கள் கொடுத்திடும் தீர்வு
நெடிதாய் நெருக்கிடும்நன் னெஞ்சு!
.
காலத்தின் கோலத்தைக் கண்டுவிட்டோம் வாழ்விலே
ஞாலத்தின் ஓட்டம் நயம்!
.

இன்று!
.
இன்று நடக்கின்ற இன்ப நிகழ்வுகள்
என்றும் கிடைக்காதாம் எண்ணு!
.
நல்லதோ அல்லதோ நன்றாய் நடத்திடும்
வல்லமைக் காலமே வாழ்வு!
.
இன்றும் இருக்கின்றோம் என்று மகிழ்ந்தாலே
நன்றே நடக்கும் நமக்கு!
.
இன்றுநாம் செய்யும் இனிமையிடும் நன்மைகள்
என்றும் நிலைக்கும் இருந்து!
.
அன்பான வார்த்தை அகிலத்தை ஈர்த்திடும்
அன்னைபோல் என்றும் இயம்பு!
.
கற்றதை இன்றேநீ கற்பித்தால் என்றென்றும்
பெற்றிடுவாய் நல்லுயர்ந்த பேறு!
.
கருணைமிகு உள்ளங்கள் காலம் கடந்தும்
இருந்திடும் என்றும் இசைத்து!
.
கவலைகள் வந்தால் கலக்கட்டும் காற்றில்
தவணைமுறை வேண்டாம் தவிர்!
.
பொன்நகை வேண்டாமே! புன்னகை போதுமென்று
நன்மனம் கொள்வீர் நகைத்து!
.
இன்றே கொடுத்துதவ என்றும்நம் வாழ்விலே
நன்றே நடக்குமென நம்பு!
.
நாளை !

-
வரும்நாட்கள் நன்மைத் தருமென நெஞ்சே
திருநாளாய் எண்ணி இரு!
-
உனக்காய் வருவதே ஒவ்வொரு நாளும்
மனமகிழ்ந்து துன்பம் மற!
-
நினைத்ததைச் செய்ய நிலைவருங் காலம்
உனக்கென உண்டே! உணர்!
-
எண்ணிய தெல்லாம் எதிர்வரும் நாட்களிலே
உண்மை நிகழ்வாய் உறும்!
-
நல்லதை எண்ணிட நாளை வளர்ந்திடும்
வல்லமை கொண்டநல் வாழ்வு!
-
எதிர்காலம் உண்டெ னயிருந்தால் நம்மின்
புதிர்வாழ்வைக் கண்போம் புரிந்து!
-
காலம் மருந்தெனக் காத்திருந்தால்  துன்பத்தின்
கோலமும் மாறும் குளிர்ந்து!
-
எதிர்நோக்குப் பார்வை எழுத்தில் அமைந்தால்
நதிபோன்று நன்மைதரும் நாள்!
-
நல்வினைச் செய்தாலே நாளை யெனும்நாளில்
தொல்லை வருமோ தொடர்ந்து!
-
செந்தமிழைப் பாடிச் சிறப்பாய் எழுதிடும்
எந்நாளும் பொன்னாள் எனக்கு!
-
பாவலர் அருணா செல்வம்

20.01.2018

சனி, 13 ஜனவரி, 2018

பொங்கல் வாழ்த்து!தைமகளே வா வா !
-
தமிழின் பெருமைப் பாடிநின்றோம்!
   தலையை நிமிர்த்தி உயந்திருந்தோம்!
அமிழ்தே என்றே அறிந்திருந்தும்
   அதனை வளர்க்கும் நிலைமறந்தோம்!
உமியை உண்டு மனமகிழ்ந்தே
   உரிய அரிசி பயன்மறந்து
தமிழன் என்றே மார்த்தட்டும்
   தாழ்வைக் காண்பாய்த் தைமகளே!

குப்பைத் தொட்டி அரசியலில்
   குவிந்தே இருக்கும் நாற்றங்கள்!
தப்பைக் கூடச் சரியென்றே
   தலையை ஆட்டும் கூட்டங்கள்!
சப்பை மாட்டு முதுகினிலே
   சபையைக் கூட்டும் முண்டங்கள்!
உப்புக் குதவா ஆட்சியதன்
   ஒலியைக் கேட்பாய்த் தைமகளே!

உழவன் என்னும் உயர்வுள்ளம்
   உழைப்பைக் கொடுத்தே உடலிளைத்துக்
கழனி காடு நலஞ்சேர்த்துக்
   களையை எடுத்துப் பயிர்செய்து
சுழலும் வாழ்வில் சுகம்சேர்த்தார்!
   சூழ்ச்சி கொண்ட தரகரினால்
இழந்த வளத்தில் கண்கலங்கும்
   இழிவைப் பார்ப்பாய்த் தைமகளே!

உன்னை வாழ்த்தித் தமிழ்மரபால்
   உயர்த்தி அன்று வரவேற்றேன்!
பொன்னாம் பண்ணைச் சூடியநான்
   புகழும் தமிழால் சொல்கின்றேன்!
நன்மை என்று எந்நாட்டில்
   நவில ஒருசொல் இன்றில்லை!
இன்பம் இனிமேல் வருமென்றால்
   இனிதாய் இன்று வந்துவிடு!

துன்பம் கண்ட நிலைபோக்கித்
   துணிவை நீயே தந்துவிடு!
மென்மை நெஞ்சம் வளமேந்தி
   மேலும் சிறக்க வைத்துவிடு!
அன்பில் நாளும் ஆடுகின்ற
   அகத்தை நாளும் கொடுத்துவிடு!
பொன்னாம் தமிழன் தைமகளே
   புதுமைப் பெண்ணாய்ப் பொலிந்துவிடு!
-
அனைவருக்கும் தைத்திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள்!
-
அன்புடன்
பாவலர் அருணா செல்வம்

14.01.2018

வெள்ளி, 12 ஜனவரி, 2018

போகி பொங்கல் வாழ்த்து!
இன்றே கொளுத்து!
-
வம்பை வளர்த்திடும் வன்முறையும், தீதென்ற
தெம்பை இழக்கும் செயல்களையும், குற்றமதைக்
கண்டும் நகர்ந்து கடப்பதையும்... இன்றே...நீ
கொண்டுவந்து போட்டுக் கொளுத்து!
-
அனைவருக்கும் இனிய போகி பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள்.
-
பாவலர் அருணா செல்வம்

13.01.2018

வியாழன், 11 ஜனவரி, 2018

திருமால் மார்கழிப் பாடல்கள்! (1 -15)
(அந்தாதி)
.
மார்கழி மாத மலர்களே வாருங்கள்!
கார்நிறக் கண்ணன் கதைகேட்க! – சீராய்
மணம்பரப்பி முத்தமிழில் மாலையிட்டுப் பாடி
வணங்குவோம் நெஞ்சினில் வைத்து!
.
வையத்தைக் காக்கின்ற வைகுந்தா! சீரேந்த
வையகத்துள் வந்துநீ மாண்பளிப்பாய் ! – ஐயனே !
வாழ்வுறும் துன்பினை மாய்த்துப் பிறப்பென்னும்
ஊழ்போக்கி என்னெஞ்சுள் ஓங்கு!
.
ஓங்கிடும் தீக்குணம் ஒய்யாரம் காட்டிவிடும்!
தூங்கிடும் எண்ணம் துணிவைவிடும்! – தாங்கியே
துன்பத்தைப் போக்கித் துணையிருக்கும் கேசவனை
அன்புடன் போற்றுவோம் ஆழ்ந்து!
.
ஆழ்கடல் கொண்ட அமைதி முகத்தானே!
சூழ்ந்திடும் துன்பம் சுகமழிக்கும்! – வாழ்உலகில்
ஏற்றமுடன் வாழ்வதற்கே ஏழு மலைவாசா
மாற்றமிகும் தீக்குணத்தை மாய்!
.
மாயனே! மாறிடும் மண்ணுலகைக் காத்திடும்
தூயனே என்றும் துணையாக, – நேயமுடன்
சாற்றிடும் பண்ணினும், சாந்தமுடன் உன்புகழைப்
போற்றியே பாடுதே புள்ளு!
.
புள்ளொலி கேட்டுப்பார்! பூவிழி மன்னனின்
உள்ளொலிர் நாமம் உணர்த்திடும்! – உள்ளம்
களித்திடும்! அவ்வொளியால் காது குளிரும்!
கிளிமொழியில் உன்பெயரோ கீசு!
.
கீசுகீ சென்னும் கிளியின் குரலினிமை
வாசுவின் சீரை வழங்கிடுமே! – மாசற்ற
வீழ்அருவி! வாமன விஞ்சையோ! நீரினிலே
கீழ்பார்க்க வானம்நம் கீழ்!
.
கீழிறங்கும் நீரே கிடைத்திட நல்வளம்!
ஆழிதரும் நன்மை அடங்காது! – தோழியே
ஓயாமல் சுற்றும் உலக உயர்வுக்குத்
தூயவனின் நல்லருளே தூண்!
.
தூரிகை கொண்டே தொழுகின்றேன் மாதவனை!
காரிகை கற்றிடும் காரிகைநான்! – பூரித்தேன்!
ஏக்கமுடன் எம்மானை ஏட்டில் எழுதிட
நோக்கமுடன் செய்கிறேன் நோம்பு!
.
நோற்றுத் தருகின்ற நோக்கமெல்லாம் உன்னுடமை!
காற்றுத் தருவதும் உன்கடமை! – ஏற்றமிகு
ஞாலம் நினைத்திருக்கும்! யாதவனே ஊழ்முடிவில்
காலம் உணர்த்திவிடும் கற்று!
.
கற்றே அறிவேனா கார்முகிலா உன்பெருமை?
உற்றே அறிவேனா உன்னருளை! – சிற்றறிவு
கொண்டேநான் தேடுகிறேன் கோபாலா! உன்னுருவோ
கண்ணுள் கமழும் கனை!
.
கனைசங்கு ஊதிக் கருத்துரைத்தாய்! மக்கள்
வினையென்ற வாழ்வை விரித்தாய்! – மனையறம்
இன்பத்தை உன்வாயால் நீகூற நான்படிக்க
பொன்நெஞ்சம் ஆகுதே புள்ளு!
.
புள்ளிவைத்த மார்கழிப் பூக்கோலம் சொல்லிடும்
உள்ளத்துள் நின்றுயர்ந்த உத்தமனை! – கள்ளழகா!
மாங்குயில் இல்லை! மனதாறப் பாடுமென்றன்
ஓங்கும் கருத்தும் உனது!
.
உங்கள் அழகினை ஊர்பேசும்! தோழியரே!
பொங்கும் விழியழகைப் போய்ப்பாரும்! – தங்கமென
அள்ளும் பெருமாள்! அறியாமல் பேசுவோரை
எள்ளி நகைத்திடுவோம் எல்!
.
எல்லையிலா எண்ணம் இறக்கை விரித்திடும்
சொல்லில்லா வார்த்தைகள் சுற்றிவரும்! – வில்லழகா!
உற்றவழி கண்டதனால் ஊர்புகழ உன்னருளை
நற்றமிழில் பாடுமென் நா!
.
(தொடரும்)
.
பாவலர் அருணா செல்வம்
02.01.2018

திருமால் மார்கழிப் பாடல்கள்! 
(அந்தாதி – 16 - 30)
.
நாயனம் ஊத நடனமிடும் நங்கையரின்
தூய மனத்தைத் துளைத்துநல் – நேயக்
குழலுாதும் கண்ணா! கொடிதெலாம் மாறி
அழகாகும் உன்னிசை அம்பு!
-
அம்பலம் கட்டி அமுது படைத்திவேன்!
செம்பொருளே! உன்றன் செயல்களைச் – செம்மொழியால்
தெள்ளத் தெளிவாய்த் தெரிவிக்க நீஎன்றன்
உள்ளத்துள் உன்குரலால் உந்து!
-
உந்திடும் ஆசைகள் ஓயாமல் வந்திடும்!
தந்திடு நன்றைத் தயாளனே ! – பந்தத்தில்
உற்றதெலாம் வேண்டிட ஊறு விளைத்திடும்
குற்றங்கள் போக்கவே குத்து!
-
குத்திடும் வார்த்தைகள் கோபத்தில்! கோபாலா
மெத்தெனப் பேசி மிளிரவை! – உத்தமனே
சொத்தாம் திருக்குறள் சொல்லை எனதாக்கு!
முத்தன்றோ நற்றமிழில் மூன்று!
-
முப்பாலை உண்ட முகுந்தா! வளராழி
உப்பாகி  என்னுள் உறைபவனே! – எப்பொழுதும்
ஊற்றுச் சுரக்கும் உயர்வான நன்னிலையாம்
ஏற்றத்தை என்னுள்ளே ஏற்று!
-
ஏற்றமிகு வாழ்வை எனக்களிப்பாய்! காகுந்தா
போற்றியுனைப் பாடிப் புகழ்வதற்கே – ஆற்றல்..தா!
இன்னுலகில் உன்றன் இருப்பிடத்தைத் தேடியே
அன்புடன் ஓடுவேன் அங்கு!
-
அங்குமிங்கும் எங்கும் அருளைத் தருபவனே!
திங்கள் முகத்துத் திருவரங்கா! – தங்கி
வணங்கும் அடியோர் வளநெஞ்சில் நீயே
மணக்கும்தேன் மாரி மலை!
-
மாரிமலை கொண்ட மலைவாழும் வேங்கடவா!
நேரிழையாள் நெஞ்சில் நிலைத்தவனே! – பேரிடர்
துன்பத்தில் ஆழ்ந்தவளைக் கண்துடைத்துக் காத்தஉன்
அன்புருவைக் கண்ணுற்றேன் அன்று!
-
அன்றுன்னைப் பாடினாள் ஆண்டாள்!  அடிதொழுது
இன்றுன்னைப் பாடுகிறேன்! என்றுதான் – உன்னருளை
மங்களமாய்ப் பாடி மகிழ்வேனோ ! என்றும்…நீ
மங்கை யொருத்தி மகன்!
-
ஒருத்திமகன் என்றே உலகில் பிறந்தும்
கருத்திலே ஈரன்னைக் கண்டாய்! – திருமாலே
பெற்றவள்போல் மாற்றாள் பெருமை உரைத்தநீ
மற்றெல்லா நல்லுயர்வில் மா!
-
மாலே மதுசூதா! மங்கள வெண்ணிறப்
பாலே!  நயமாய்ப் பழகுவதைப் – போலே
துணையாக முன்நின்று பின்தூற்றிப் பேசி
வினைசெய்யும் கூடாரை வெல்லு!
-
கூடாரை வெல்லும் குலவிளக்கே! கோபாலா
நாடா திருந்தமனம் நாடியதே! – வாடாப்பூக்
கொய்துனக்குப் பண்மாலைக் கோர்த்த எனக்குதவி
செய்வாய்க் கறவைகள்பின் சென்று!
-
கறவைகள்பின் சென்றும் கடமையினைக் காத்தாய்!
உறவுகள்முன் என்னை உயர்த்திச் – சிறக்கவைத்தாய்!
தேரோட்டும் கண்ணா! தெளிதமிழில் நானெழுதும்
சீராட்டும் பாட்டுனக்குச் சிற்று!
-
சிற்றின்ப வாழ்வின் சுகமறிந்தோம்! பேரின்பம்
உற்றறிந்தே உன்னடி பற்றுகின்றோம்! – பெற்ற
உலகத்தில் உன்சங்கின் ஓசையினைக் கேட்டால்
கலங்கிடுமே வங்கக் கடல்!
-
வங்கியம் வாசித்து வன்மை வினைமுடிப்பாய்!
பொங்கும் நலத்தைப் புகுத்திடுவாய்! – தங்கமெனச்
சங்கத் தமிழளிப்பாய்! சாந்த மருளிடும்
மங்கலமே உன்திரு மார்பு!
-
பாவலர் அருணா செல்வம்
12.01.2018

நட்புறவுகளுக்கு வணக்கம்

    திருமால் மார்கழி பாடல்களான இந்த அந்தாதியை, ஆண்டாளின் முப்பது திருப்பாவையில், பாடல்கள் தொடங்கும் முதற்சொற்களைக் கொண்டு அந்தாதித் தொடையில் அமைத்துப் பாடினேன்.


அன்புடன் அருணா செல்வம்