புதன், 27 ஏப்ரல், 2022

வெட்சி மலர் ! (இட்டிலிப்பூ)

 


வெட்சி மலர்மாலை வேலவனுக் கானதாம்!
இட்டிலிப்பூ என்கிறார் இந்நாளில்! - கட்டுதற்கு
பாங்காக நீண்டும் பலநிறத்தில் பூக்கிறது !
நீங்கா வழகில் நிலைத்து!
.
பாவலர் அருணா செல்வம்
27.04.2022

கருத்துகள் இல்லை: