செவ்வாய், 26 ஏப்ரல், 2022

பசும்பிடி ! (பச்சிலைப்பூ)

 


பச்சிலைப்பூ என்னும் பசும்பிடியின் கட்டைகள்
தச்சத் தொழிலுக்குத் தக்கதாம்! - பச்சை
இளமுகிழை மெல்ல இனியமணம் வீசும்!
இளங்கொழுந்தின் வாசம் இனிது!
.

பாவலர் அருணா செல்வம்
26.04.2022

கருத்துகள் இல்லை: