புதன், 12 ஜனவரி, 2022

போகி பண்டிக்கை வாழ்த்து! 2022

 .
தேவையற்ற குப்பைகளைத்
           தெளிவற்ற குழப்பத்தைச்
சேவையற்ற நெஞ்சத்தைச்
          செயலற்ற சோகத்தைத்
தூய்மையற்ற வார்த்தைகளைத்
           துணிவற்ற அச்சத்தை
வாய்மையற்ற விவாதத்தை
          வளமையற்ற எண்ணத்தைத்
தருமமற்ற நெருப்பிடத்தில்
         தயவின்றிக் கொட்டிவிட்டால்
வரும்நாட்கள் திருநாளாய்
        வாழ்ந்திடுவோம் உயர்வுடனே!
.
இனிய போகி பண்டிகை வாழ்த்துகள்!
அன்புடன்
பாவலர் அருணா செல்வம்
13.01.2022

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக