திங்கள், 16 மார்ச், 2020

வைரஸ் நோயோ?

வைரஸ் நோயோ?
ஆனந்தக் களிப்பு!
.
வந்ததைப் போனதை உண்டான்! – சீனன்
   …..தந்ததை நோயெனும் கொல்வினைக் கண்டான்!
வந்தது வைரசின் அச்சம்! - அதன்
  ….. வாட்டிடும் வேதனை தொட்டதோ உச்சம்!
சொந்தமும் சுற்றமும் வீழும்! – முற்றும்
  ….. சொல்லிடக் காட்டிட நாடெதில் வாழும்?
சிந்தனை கொண்டது நாடு! – இன்று
  …..  சீர்பெற நின்றது நன்னிலை யோடு!
.
தும்பலும் காய்ச்சலும் சேர்ந்தும் – இரும்பல்
  …..  தொண்டையைத் தாக்கிடக் கொன்றிடும் சார்ந்தும்!
கும்பலில் மெய்தனில் தொற்றும்! – காலம்
  …..  கூடிட நல்லுயிர்ப் போக்கிட முற்றும்!
தம்மினம் போல்கையைச் சேர்க்கும்! – கிருமி
  ….  தாக்கிடும் செய்கையைச் சேர்த்ததை ஏற்கும்!
நம்மினக் கொள்கையைக் கொள்வோம்! – கைகள்
  …..  நன்றெனக் கூப்பிடும் நேர்வழிச் சொல்வோம்!
.
சத்தெனக் காய்கறி கொள்வோம்! – வரும்
   ….. சந்ததி வாழ்ந்திட நல்வழிச் சொல்வோம்!
சுத்தமாய் மேனியை வைப்போம்! – அதில்
   ….. தூய்மையாய் ஆடையைப் போட்டிடத் தைப்போம்!
நித்தமும் செய்திடல் வேண்டும் - வாழ்வில்
 …..   நிம்மதி கொண்டிட வேறெது வேண்டும்?
பத்தியம் கொண்டிடும் உள்ளம்! – நாளும்
 …..   பண்புடன் வாழ்ந்திட ஆண்டுகள் துள்ளும்!
.
பாவலர் அருணா செல்வம்
16.03.2020

2 கருத்துகள்:

  1. நல்லதொரு தீர்வு விரைவாக கிடைக்க வேண்டுகிறேன்...

    பதிலளிநீக்கு
  2. சிறப்பு

    கொரோனா தொற்றில் இருந்து முற்காப்பு எடு!
    http://www.ypvnpubs.com/2020/03/blog-post_15.html

    பதிலளிநீக்கு