செவ்வாய், 31 டிசம்பர், 2019

புத்தாண்டு வாழ்த்து!.
இன்பம் ஒன்றே இருந்திடவும்,
    இனிய நலங்கள் கொடுத்திடவும்,
பொன்னும் பொருளும் கிடைத்திடவும்,
   பொலிவும் புகழும் அடைந்திடவும்,
மின்னும் கலையில் மிளிர்ந்திடவும்,
   மேன்மைத் தொழிலைத் தொடர்ந்திடவும்,
நன்றே பிறக்கும் புத்தாண்டில்
   நாளும் கிடைக்க வாழ்த்துகின்றேன்!
.
அன்புடன்
பாவலர் அருணா செல்வம் B.Lit, M.A, Litt (USA) 
1.1.2020

2 கருத்துகள்: