திங்கள், 30 மே, 2022

வேரல் மலர்! (சிறுமூங்கில்)

 


வேரல் பொதுவாக வேலிக் குதவிடும்!நீர்ச்
சாரலுள்ள பக்கம் தழைத்திடும்! - வேரலில்
கூடை,முறம் செய்வுதவும்! கொத்தாய்ப் புதர்களில்
கோடையில் வளருங் கொழித்து!
.
பாவலர் அருணா செல்வம்
30.05.2022

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக