புதன், 11 மே, 2022

குறுநறுங் கண்ணி ! (குன்றிமணி மரம்)

 


குறுநறுங் கண்ணியெனும் குன்றிமணி அன்று
சிறுபொன் எடைபார்க்க செய்வர்! - உறும்விசம்
கொண்ட விதைஉயிரைக் கொல்லும்! குன்றிமணி
கண்கொண்ட பிள்ளையார் காண்!
.
பாவலர் அருணா செல்வம்
11.05.2022

கருத்துகள் இல்லை: