புதன், 3 நவம்பர், 2021

தீபாவளி வாழ்த்து!

 .
சங்கம் முழங்கும் தமிழ்மகளும்
    சந்தம் நிறைந்த பண்ணிசையும்
தங்கம் பொங்கும் மத்தாப்பும்
    அங்கம் மின்னும் உடையழகும்
திங்கள் போன்ற முகப்பொலிவும்
    தின்னத் தீரா இனிப்புகளும்
எங்கும் கிடைக்க வேண்டுகிறேன்
    இந்தத் தீபத் திருநாளில்!
.
தோழ தோழியருக்கு  இனிய தீபாவளி வாழ்த்துகள்.
.
பாவலர் அருணா செல்வம்
04.11.2021

1 கருத்து: