ஞாயிறு, 31 டிசம்பர், 2023

வருக வருக புத்தாண்டே ! (2024)

 


.
வருக வருக புத்தாண்டே !
   வளங்கள் அனைத்தும் வழங்குதற்கே !
தருக தருக புத்தண்டே
   தரணி யெங்கும் தழைப்பினையே !
உருகி யுருகி மகிழ்கின்ற
    உயர்ந்த காதல் உளதிடத்தில்
பெருகிப் பெருகி வரவேண்டும்
   பிணைந்த உறவில் செல்வமெல்லாம் !
.
போன தேல்லாம் போகட்டும் !
    புலமை உயர்வு பெறுதற்கும்
வான மளவு நன்மைகளும்
    வசந்தம் பொங்கும் செல்வங்களும்
கானம் பாடும் உயிரினங்கள்
    கணிவு கொண்ட மனத்திடையே
ஆன தெல்லாம் கிடைக்கின்ற
    ஆண்டாய் வருக புத்தாண்டே !
.
பாவலர் அருணா செல்வம்
01.01.2024

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக