வெள்ளி, 11 பிப்ரவரி, 2022

கூவிளம் பூ! (வில்வம்)

 


வில்வம் எனுங்கூ விளமரத்தின் பூ…தவிர
எல்லாம் பயனாகும் என்பார்கள்! - வல்ல
இறைவனின் பூகைக்(கு) இலையைப் படைப்பர்!
மறைபொருள் கண்டால் மருந்து!
.
பாவலர் அருணா செல்வம்
10.02.2022

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக