புதன், 26 ஜனவரி, 2022

குவளை மலர்!

 


கூரிதழ் மங்கும் குவளைமலர் எந்நாளும்
காரிருள் விட்டுவிலக கட்டவிழும்! - நீரின்மேல்
மங்கையரின் கண்ணாய் மணத்துடன் பூத்தாடும்!
செங்கழுநீர் என்றபெயர் சேர்த்து!
.
பாவலர் அருணா செல்வம்
27.01.2022

செவ்வாய், 25 ஜனவரி, 2022

தும்பைப் பூ!

 


.
விசப்பூச்சி நஞ்சை விரைந்து முறிக்கும்
கசக்கியுண்ண ஓடிடும் காய்ச்சல்! - அசல்வெண்மை!
தும்பையின் சாறு சொறிசிரங்கைப் போக்கிடும்!
செம்மைநல வாழ்விதன் சேர்வு!
.
பாவலர் அருணா செல்வம்
26.01.2022 

திங்கள், 24 ஜனவரி, 2022

தாழை மடல்! (தாழம்பூ, கைதை)

 


கடல்சீற்றம் தாழையின் கட்டுக் கடங்கும்!
மடல்வாசம் எண்ணம் மயக்கும்! - தடங்காட்டும்
ஓலைச் சுவடிகளின் உள்வைத்தால் பாதுகாக்கும்!
மாலையில் மின்னும் மலர்ந்து!

.
பாவலர் அருணா செல்வம்
24.01.2022

ஞாயிறு, 23 ஜனவரி, 2022

கரந்தை மலர்!

 


விளைத்திடும் நன்மை வியந்திட வைக்கும்
களையாய் வளரும் கரந்தை! - கிளைமுழுதும்
பக்குவமாய்ச் சாப்பிட பைத்தியம் போக்கிடும்
முக்கிய மூலிகையில் முத்து!
.
பாவலர் அருணா செல்வம்
24.01.2022

வெள்ளி, 21 ஜனவரி, 2022

சண்பகப் பூ ! (பித்திகம்)

 


சண்பகப்பூ வாசம் சளையா துறங்கவைக்கும்!
கண்நோய் தலைநோய் களைப்போக்கும்! - பெண்களின்
உள்ளுறுப்பைச் சீராக்கும்! ஊறிய நீர்குடிக்கக்
கொள்ளைநோய் யோடுங் குலைந்து!
.
பாவலர் அருணா செல்வம்
21.01.2022

வியாழன், 20 ஜனவரி, 2022

ஆரம் பூ (சந்தனப் பூ)

 


வாச மரத்தில் மலரும்பூ! அன்புகொண்ட
நேசமுடன் ஆரமாய் நெஞ்சணிந்தார்! - கேசமதில்
சூட்ட முடியாது! சொக்கவைக்கும் வாசமெல்லாம்
கூட்டிவிடும் கட்டையதன் கூற்று!
.
பாவலர் அருணா செல்வம்
20.01.2022

புதன், 19 ஜனவரி, 2022

இலவம்பூ

 


காய்த்துப் பழுக்காமல் காரியமாய் வாழ்ந்துவிடும்
தூய்மை இலவம்பூ சொல்லிவிடும்! - வாய்மை
நிறைந்தமனம் பஞ்சின் நிலைபோல் மிதக்கும்!
குறைந்தும் கொடுக்கும் குணம்!
.
பாவலர் அருணா செல்வம்
19.01.2022