வெள்ளி, 31 டிசம்பர், 2021

புத்தாண்டு வாழ்த்து! 2022

 வருக வருக புத்தாண்டே
    வசந்தம் வீசி வாழ்ந்திடவே!
தருக தருக நல்வினைகள்
    தழைக்கும் உலகு மகிழ்ந்திடவே!
பெருக பெருக வளம்யாவும்
    பெருமைச் சிறுமை அகன்றிடவே!
உருகி யுருகி அழைக்கின்றோம்
    ஒளிரும் ஆண்டாய் நிறைந்திடவே!
 
புத்தம் புதிய ஆண்டினிலே
    புவியும் நன்றாய் குணம்பெறட்டும்!
நித்தம் போன வேதனைகள்
    நெஞ்சை விட்டே ஓடட்டும்!
சித்தம் எல்லாம் மகிழ்ந்திருக்க
    செய்யும் ஆண்டாய் இருக்கட்டும்!
சுத்தும் பூமி கேட்கட்டும்
    சொல்லின் ஆழம் உணரட்டும்!
   
இல்ல மெல்லாம் ஒளிரட்டும்
    இணையோர் சேர்ந்து இருக்கட்டும்!
வல்ல நோயும் அழியட்டும்
    வளங்கள் யாவும் சேரட்டும்!
சொல்லில் இனிமை கூடட்டும்!
    சுவையாய்த் தமிழும் வளரட்டும்!
நல்ல தெல்லாம் நடக்குமென
    நானும் பாடி வாழ்த்துகின்றேன்!
.
பாவலர் அருணா செல்வம்
01.01.2022   

1 கருத்து:

திண்டுக்கல் தனபாலன் சொன்னது…

இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துகள்...