புதன், 22 டிசம்பர், 2021

மஞ்சள் நிறமலரே!

 .
மார்கழிப் பூங்கொடியின் மஞ்சள் நிறமலரே!
வேர்விட நன்னிலம் வேண்டுமா?  - சீர்செய்து
நல்லுரம் ஏற்றிய நல்லிதயம் இங்குண்டு!
செல்லாமல் சேர்ந்தால் செழிப்பு!
.
பாவலர் அருணா செல்வம்
19.12.2021

கருத்துகள் இல்லை: