Sunday, 25 May 2014

கண்மூடிக் கனவு கண்டேன்!!

   
கண்மூடிக் கனவு கண்டேன் அதில்
காதலன் உன்வரவு கண்டேன்!

விண்ணாடும் நினைவுகளை அதில்
விளைகின்ற நிறைவு கொண்டேன்!

தன்னந் தனிமையில் நானிருந்தேன்
தவித்திடும் ஏக்கமாய்ப் பார்த்திருந்தான்!
கன்னம் சிவந்திட நான்குனிந்தேன்
களித்திடும் ஆசையில் நெருங்கிவந்தான்!  (கண்மூடி)

மாலையில் விரிந்திட்ட ரோஜாப்பூ
மயக்கத்தைத் தந்ததே தேன்கலந்து!
சோலையில் சிரித்திட்ட ஊதாப்பூ
சுயத்தினை மறந்ததே எனைப்பார்த்து!    (கண்மூடி)

தழுவிடும் தென்றலின் தொடுசுகங்கள்
தயக்கமாய் நகருமா குலம்பார்த்து!
நழுவிடும் போதினில் படும்கரங்கள்
நயத்தினைப் பகரவா நிலம்பார்த்து!      (கண்மூடி)
  
அருணா செல்வம்

26.05.2014