ஞாயிறு, 12 ஜனவரி, 2020

4. அனிச்ச மலர்!.
மென்மைக்குக் காட்டாக மேன்மக்கள் கூறினர்!
அன்னத்திற்(கு) ஒப்பாய் அருங்குணம்! அன்பால்
கனிந்தோரின் ஊடலால் கன்னிமுக மாற்றம்
அனிச்சமலர் கொண்ட அழகு!
.
பாவலர் அருணா செல்வம் 
11.01.2020

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக