வியாழன், 9 ஜூன், 2022

வேங்கை மலர்! (வேங்க மரம்)

 விலையுயர்ந்த கட்டையில் வேங்கையும் ஒன்று!
மலையோரம் நன்றாய் வளரும்! - இலை,ஐந்து
கூட்டிலைக் காணும்! குளிர்ச்சியைத் தந்திடும்!
ஓட்டும் பலநோய் ஒழித்து!
.
பாவலர் அருணா செல்வம்
09.06.2022

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக