திங்கள், 29 ஏப்ரல், 2019

தங்கமகள் கோமதி மாரிமுத்து!.
அங்கமெல்லாம் வீரமுள்ள
   ஆன்றோர்கள் நாட்டினிலே
பொங்குகின்ற சாதியினால்
   புதைந்திட்ட வலியோர்கள்!
மங்கியதோ திடமென்று
   மனம்மயங்கும் பொழுதினிலே
தங்கமகள் வென்றுவந்தாய்
   தமிழகமே வாழ்த்துதம்மா!
.
சாதிப்பார் எனநினைத்தே
   சாதிதனில் தேடிநிற்பார்!
சோதியிடம் விளையாடிச்
   தோற்றோடி வந்திளிப்பார்!
மோதியுடன் வந்துபெற்றாய்
   முதல்பரிசு தங்கமதை!
சேதியுடன் நம்படித்தோம்
   சிறப்பென்றே வாழ்த்துகிறோம்!
.
(கலிவிருத்தம்)
பாவலர் அருணா செல்வம்
27.04.2019

கருத்துகள் இல்லை: