வெள்ளி, 12 ஜனவரி, 2018

போகி பொங்கல் வாழ்த்து!
இன்றே கொளுத்து!
-
வம்பை வளர்த்திடும் வன்முறையும், தீதென்ற
தெம்பை இழக்கும் செயல்களையும், குற்றமதைக்
கண்டும் நகர்ந்து கடப்பதையும்... இன்றே...நீ
கொண்டுவந்து போட்டுக் கொளுத்து!
-
அனைவருக்கும் இனிய போகி பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள்.
-
பாவலர் அருணா செல்வம்

13.01.2018

கருத்துகள் இல்லை: