வெள்ளி, 17 நவம்பர், 2017

சதுரங்கக் குதிரை நடைப்பாடல் - 1


சித்திர கவிதை!
அன்னையே தெய்வம்!


கருத்துகள் இல்லை: