ஞாயிறு, 6 மார்ச், 2022

புன்னை மலர்! (புன்னாகம்)

 


மொட்டோ குருவியின் முட்டையைப் போலிருக்கும்!
வெட்டை,சொறி, தோல்நோய் விலகிடும்! - குட்டரோகப்
புண்ணைக் குணமாக்கும் புன்னைமலர்! ஈரமற்ற
மண்ணில் வளரும் மரம்!
.
பாவலர் அருணா செல்வம்
04.03.2022

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக